Tel Erezyon

Tel erezyon, üzerinde yüksek yoğunlukta akım geçirilen bir tel yardımıyla kesme yöntemidir. Klasik olmayan imal usulleri (None Traditional Manufacturing) arasında yer alan bu yöntemle, sert ve karmaşık profilli iletken parçaların mikron hassasiyetinde işlenebilmesi mümkündür. Bu tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara bağlanan tel elektrot, iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel boşalımlarla yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve yerel metal ergime yolu ile talaş kaldırılmaktadır. Talaş kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın zaman aralığına göre değişmektedir.

Tel Erozyon Tezgâhlarında program iki aşamadan meydana gelmektedir:

Programın 1. aşamasında, iş parçasının şekli bir koordinat düzlemi içerisinde, şekildeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları verilerek çizilmekte,

Programın 2. aşamada ise kesme yolu yardımıyla esas şekil belirlenmektedir. Kesme işlemi başlatıldığında tel kesme yolunu izleyerek kesme işlemi tamamlanmaktadır.

Bu tezgahlarda genellikle tel çapları 0,05~0,4 mm arasında değişen pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanılmaktadır. Bu sayede parça yüzeyinde oluşabilecek maksimum radyus miktarı 0,4 mm yi geçmez. Tel erozyon tezgâhında bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklüdür. Kesim; telin parçaya değmesi ile meydana gelen ark ile oluşur. Ark anında 8000~12000 °C ısı oluşur.

Kalıp İmalatı

KESME KALIPLARI

Levha halindeki yarı mamulün bir hat boyunca birbirinden ayrılmasına kesme; bu işlemi yerine getiren aparatlara ise kesme kalıpları denir.

Kesme olayının incelenmesi;

Kesme olayı üç şekilde incelenir.

a. Plastik şekil değiştirme
b. Batma
c. Kopma

SIVAMA KALIPLARI


Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe ve seri üretime uygun olarak seri üretimde kullanılan soğuk olarak kesme, delme, bükme, çekme, yapan kalıplarda çalışma yapan kalıplardır.

-Tekniğe uygun olarak parçalara talaş kaldırmadan soğuk delme, kesme yapılabilen iş kalıplar

-Tekniğe uygun olarak parçalara soğuk olarak bükme yapılabilen iş kalıplar

-Tekniğe uygun olarak parçalara soğuk olarak çekme yapılabilen iş kalıplar

-Tekniğe uygun olarak parçalara soğuk olarak şikellendirme yapan bileşik (ardışık) iş kalıplar

OTOMATİK ( PROGRASİF) KALIPLAR


Progresif kalıp birden çok operasyonu, bir seri işlemi, sırayla tamamlamak için; içerisinde malzeme şeridinin ilerletildiği kalıplardır. Yani progresif kalıp, imalatı istenen ürün üzerinde yapılması gereken birden fazla operasyonun aynı kalıpta gerçekleştirilmesi işlemidir. Bu kalıplar insan gücünü azaltmak amaçlı yapılan kalıplardır. Bu sayede hata oranı da minimize edilmiştir.

Fason Pres Baskı

Eksantrik pres fason baskı işleriniz 10 tondan 125 ton presler arasındaki makine parkurumuzda yapılır.

Ayrıca Yüksek tonajlı eksantrik pres ihtiyacınızda karşılanmaktadır.

Fason Pres Baskı
Press Baskı
Tel Erezyon